Statut

OPĆI UVJETI PRODAJE:

 • I. NARUDŽBA

  1. Način postavljanja narudžbe:
  a) putem Platforme B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
  b) telefonom
  c) e-mailom
  d) faksom

  2. Obrazac za narudžbu treba sadržavati slijedeće stavke:
  a) Podatke o kupcu:
  • ime tvrtke
  • adresa sjedišta tvrtke
  • EU Vat broj – u slučaju prve narudžbe
  • adresa za dostavu – ukoliko je različita od adrese tvrtke

  b) izgled narudžbe I vrsta naručenog asortimana
  • komercijalni naziv naručene robe
  • karakteristike robe kao npr.: boja, osnovna težina, sadržaj
  • količina naručenog asortimana

  c) vrijeme I uvjeti dostave

  3. Narudžbe koje uključuju kontenjere moraju biti zasebno usuglašene

 • II. REZERVACIJA

  Postoji mogućnost rezervacije određene količine robe na razdoblje od 3 radna dana. To razdoblje može se produžiti do 14 kalendarskih dana u slučaju rezervacije preko platforme B2B ili iznimno nakon odobrenja menadžera. Nakon tog razdoblja svaki rezervacija mora biti nanovo potvrđena ili otkazana.

 • III. DOSTAVA

  I. Narudžbe su valjane na području Poljske i država članica Europske unije.

  1. Domaće narudžbe prihvaćene od strane odjela prodaje se šalju samo radnim danom i to roku od 24 sata od primitka narudžbe.
  2. Vrijeme dostave je različito za određene zemlje EU. Kupac je u mogućnosti to provjeriti putem sljedećeg linka:

  Vrijeme dostave:  http://www.polishtextilegroup.com/delivery-time.html

  II. Detaljni uvjeti isporuke robe.

  1. Naručena roba može biti isporučena kupcu na sljedeće načine:

  • putem prijevoznika ili kurirskom službom
  • osobnim prijevozom prodavatelja
  • putem osobnog odabira kupca

  2. Vrijeme i uvjeti isporuke prilikom prijevoza kojeg određuje prodavatelj moraju biti pojedinačno usuglašeni s kupcem.

  3. Postoji mogućnost preuzimanja robe, izravno od strane kupca ili tvrtke koju je kupac odredio. U tom slučaju nužno je obavijestiti prodavatelja i pisanom obliku.

  4. U slučaju kada mjesto ukrcaja robe nije sjedište, prodavatelj je dužan ukazati na navedeno mjesto i utvrditi da je preuzimatelj robe ovlašten i odgovoran za preuzimanje robe.

  III. Opseg prodavateljeve odgovornosti u logističkim pitanjima.

  1. U slučaju kada se roba prevozi od strane vanjske tvrtke, a kupac je pronašao oštećenja koja su mogla nastati tijekom prijevoza, kupac treba zapisati oštećenja ili druge nedostatke na teretnici ili napraviti protokol štete.

  2. Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenja u isporuci zbog više sile ili drugih nepredviđenih okolnosti, koje čine isporuku otežanom ili nemogućom. To se posebno odnosi na okolnosti kao što su ekstremno teški vremenski uvjeti, požari, poplave ili drugih nepredviđeni događaji, odnosno kašnjenja u prijevozu do prodavateljevog skladišta koja su uzrokovana duljim prekomorskim prijevozom. U slučaju pojave neke od gore navedenih okolnosti, kupac će biti odmah obavješten. U takvim slučajevima, kupac ne može podnijeti zahtjev za naknadu štete od prodavatelja.

 • IV. UVJETI PLAĆANJA

  1. Uvjeti plaćanja.

  Uvjeti plaćanja se računaju od dana izdavanja fakture. Datum plaćanja, dogovoren između stranaka, bit će naznačen na računu izdanom od strane prodavatelja.

  2. Cijena.

  Kupci kupuju robu po cijeni navedenoj na dan kupnje – prema važećem cjeniku. Iznimke su cijene dogovorene pojedinačno između kupca i prodavatelja.

  3. Kašnjenja u uvjetima plaćanja.

  a) U slučaju neplaćenih ili nepodmirenih računa, prodavatelj može zaustaviti isporuku trenutne narudžbe i proglasiti nevažećim sve prethodne dogovore vezane za odobreni popust.

  b) prodavatelj ima pravo tražiti povrat cijele ili dijela preostalog materijala koje je u netaknutom stanju, radi preprodaje.

 • V. MINIMALNA KOLIČINA NARUDŽBE

  Minimalna količina tkanine za narudžbu je jedna rola. Ukoliko je zbog određenih razloga postavljena narudžba manja od jedne role, prodavatelj ima pravo dodati osnovnoj cijeni i troškove rezanja i to prema sljedećoj tablici:

  Pravila za prodaju tkanine u količinama manjim od jedne role
  1. 1m do 10m – mi ćemo dodati 5,23 HRK na cijenu u cjeniku za svaki naručeni metar
  2. 10m do 20m – mi ćemo dodati 4,36 HRK na cijenu u cjeniku za svaki naručeni metar
  3. 20m do 30m – mi ćemo dodati 3,49 HRK na cijenu u cjeniku za svaki naručeni metar
  4. Ako kupac naručuje više od 30 metara, dužni smo prodati cijelu rolu, u slučaju ako kupac će ustrajati na rezanju, prihvatiti ćemo to, ali ćemo dodati 2,62 HRK na cijenu u cjeniku za svaki naručeni metar.

  *Točka 4. se ne odnosi na Polar i tkanine koje se standardno proizvode i pakiraju u ovoj metraži.

 • VI. POVRAT ROBE OD STRANE KUPCA

  Povrat kupljene robe je moguć samo nakon ranijeg odobrenja Prodavatelja. Roba u povratu treba imati izvorno pakiranje i naljepnice. Ako povrat robe nije posljedica krivnje prodavatelja, kupac će snositi sve troškove prijevoza.

 • VII. REKLAMACIJE

  1. Prodavatelju treba podnijeti zahtjev za reklamaciju u pismenom obliku u unaprijed pripremljenom obrazcu. Obrazac je dostupan na internetskim stranicama ili u odjelu prodaje. Prilikom predavanja popunjenog obrazca sve oznake robe na koju se reklamacija odnosi moraju biti priložene obrazcu, čime se dokazuje identitet i porijeklo robe.

  2. Kupac je dužan provjeriti robu odmah nakon primitka i provjeriti da li je isporučena roba u skladu s naručenim. Provjera robe treba biti obavljena svaki puta prije nego što se roba pusti u daljnju upotrebu. U slučaju nedostatka sukladnosti s ranije navedenim, kupac ima pravo podnijeti zahtjev za reklamaciju u sljedećem vremenu:

  • do 3 dana od dana dostave – po pitanju količine i kvalitete – vidljivi nedostaci tijekom primitka robe
  • do 21 Dana od datuma isporuke – po pitanju kvalitete tkanine, oštećenja vidljivih nakon razmatanja tkanine, (postoji mogućnost da se produži to razdoblje, nakon dogovora s prodavateljem, u slučaju kada se roba mora se koristiti u kasnijem razdoblju),
  • O skrivenim nedostacima, koje nije moguće primjetiti tijekom preuzimanja robe, kupac je prodavatelja dužan obavijestiti u najkraćem mogučem vremenu.

  3. Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke koji proizlaze iz nepravilne upotrebe i održavanja suprotno uputama na kartici proizvoda koji su dostupni na web stranicama ili u odjelu za trgovinu.

  4. Iznos nadoknade za oštećenu ili neispravnu isporučenu robu nemože prijeći njezinu prodajnu vrijednost iskazanu na izdanom računu prodavatelja.

  5. Obrada podnesenih reklamacija ne omogućava kupcu da odgodi vrijeme plaćanja kupljene I isporućene robe.

  6. Ukoliko kupac ne podnese pravilnu reklamacijsku formu ili u navedenom vremanskom okviru, gubi sva prava na reklamaciju.

  Ukoliko je reklamacija prihvaćena od strane Prodavatelja, roba će biti preuzeta o njegovom trošku. Roba obuhvaćena reklamacijom mora biti vraćena u originalnom pakiranju, u originalnom stanju, koje omogućava siguran transport. U slučaju da se roba iz reklamacije zamjenjuje novom, prodavatelj se obavezuje kupcu dostaviti novu robu u najkraćem mogućem vremenu.

 • VIII. OSOBNI PODACI

  1. Osobni podaci korisnika obrađuju se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka od 29. kolovoza 1997. (Pravilnik o pravilima br. 133, točka 883., izmijenjen i dopunjen), Zakon o elektroničkim uslugama od 18. srpnja 2002. (Časopis za zakonodavstvo br. 144, točka 1204, izmijenjena)

  2. Administrator osobnih podataka korisnika je Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. tvrtka sa sjedištem u Varšavi, ul. Zeusa 27, 01-497 Varšava.

  3. Administrator osigurava povjerljivost i zaštitu osobnih podataka korisnika putem B2B platforme i web stranice uvođenjem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

  4. Osobne podatke prikuplja i obrađuje Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o .:

  • pružanje usluga vezanih uz vođenje i servisiranje računa koji se nalazi na B2B platformi – pravna osnova za obradu je nužnost obrade ispunjavanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a),
  • ispunjavanje zakonskih obveza nametnutih upravitelju, što je osobito rezultat poreznih propisa i računovodstvenih propisa – pravna osnova za obradu je pravna obveza (članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a),
  • podnijeti zahtjeve za poslovnu djelatnost – pravni temelj za obradu je opravdan interes Administratora (članak 6. stavak 1. točka p. GDPR-a), koji se sastoji u zaštiti njihovih prava,
  • za marketinške potrebe Administratora – izravni marketing vlastitih proizvoda ili usluga.

  5. Obrada osobnih podataka korisnika za svrhu koja nije navedena u točki 4 bit će provedena tek nakon dobivanja pristanka Korisnika u mjeri izraženom u pristanku.

  6. Uvođenje osobnih podataka korisnika na kontakt obrazac koji se nalazi na web stranici je dobrovoljno.

  7. Korisnik može u svako doba povući suglasnost na obradu njegovih osobnih podataka, uključujući e-mail adresu u skladu s čl. 7 par. 3 GDPR. Povlačenje suglasnosti može se izvršiti putem zahtjeva poslanog na sljedeću adresu: ured@polishtextilegroup.com

  8. Korisnik ima pravo pristupiti njegovim podacima, ispraviti ih ili brisati. Otkazivanje suglasnosti rezultirat će brisanjem računa i podataka koji se spremaju na njega.