Poslovna obuka

Prošlogodišnja ograničenja zbog pandemije utjecala su na sve nas. Dugo se nismo mogli sastati ni s našim partnerima ni u vlastitoj međunarodnoj grupi. Tim više nam je drago što smo se konačno mogli sresti u tolikom broju i zajedno sumirati naša postignuća. Ovo ljeto ekipa PGT-a sastala se u sklopu obuke u Giżycku. Bila je intenzivna obuka. Vraćamo se daljnjim aktivnostima s novim snagama i idejama.